Мікро- Макро- Політ- економіка

Готовая работа 30008к

І. Теоретичний розділ
1. Предмет і об’єкт дослідження
2. Сутність та особливості об'єктів та категорій дослідження згідно положень економічної теорії, спеціальних дисциплін та статистики
3. Чинники, що впливають на механізм категорії дослідження
4. Користувачі інформації
5. Характеристика сучасного стану
6. Інформаційне забезпечення дослідження
7. Система показників
8. Класифікації та групування
ІІ. Аналітичний розділ
9. Аналіз ефекту та ефективності
Модель 1. Аналіз ефекту та ефективності
Модель 2. Факторний аналіз динаміки ефекту
Модель 3. Індикатор інтенсифікації діяльності
Модель 4. Факторний аналіз динаміки ефективності
10. Використання відносних величин в аналізі об’єкту дослідження
Модель 5. Аналіз динаміки відносних показників
 

Тема диплома: Управління майном підприємства та шляхи його вдосконалення

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи управління майном підприємства ресторанного бізнесу в сучасних умовах
1.1. Економічна сутність та класифікація матеріальних ресурсів підприємства ресторанного бізнесу
1.2. Методика аналізу ефективності використання майна підприємства в підприємстві ресторанного бізнесу
1.3. Напрями удосконалення управління майном в ресторанах
Розділ 2. Дослідження ефективності використання майна на підприємстві ресторанного господарства
ТОВ "…."
2.1. Характерстика зовнішьного та внутрішнього середовища
підприємтва
2.2. Аналіз майнового комплексу підприємства
2.3. Аналіз ефективного викорстання майна
Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності управління майном підприємства ТОВ «....»
3.1. Напрями вдосконалення управління майном ресторану
3.2. Обгрунтування заходів щодо розвитку майна підприємства та підвищення ефективності його викорситання
3.3. Розрахунок ефективності запропонованих заходів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

 

Практика 20028п

Завдання 1. Пошук та обґрунтування підприємницької ідеї і концепції підприємства, що моделюється. Розробка алгоритму заснування підприємства
Завдання 2. Вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу та розробка алгоритму заснування підприємства
Завдання 3. Характеристика цільового ринку, що моделюється
Завдання 4. Формування стратегії виходу та просування на ринок нового товару
Завдання 5. Обґрунтування потреби підприємства в основних ресурсах
Завдання 6. Розробка ОСУ фірми і основних положень організаційного плану. Моделювання режиму роботи  персоналу фірми
Завдання 7. Розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах та обґрунтування їх джерел
Завдання 8. Визначення можливих ризиків для різних сфер підприємницької діяльності
Завдання 9. Зміст, склад та технологія розробки фінансового плану
Завдання 10. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
Список використаної літератури

Задачи 10019з

Задача 4
Визначити, яку суму отримає через три роки вкладник за умови, якщо він вклав у банк 80000 грн. під 11% річних. Розрахунки здійснити за методом простих та складних відсотків.
 
Задача 8
Комерційний банк залучив строковий депозит у розмірі 2000 грн. на термін з 10 травня до 16 червня під відсоткову ставку 10% річних.
Необхідно розрахувати суми відсоткових платежів, використовуючи різні методи визначення кількості днів. Зробити висновки, який метод вигідний для вкладника, а який – для позичальника.

Розрахункова робота 10018з

Побудувати однофакторну модель залежності між споживанням (y) та доходом домашніми господарств (Х) за 9 років:
1. Розрахувати МНК- оцінки параметрів моделі.
2. Побудувати діаграму розсіювання і графік тренду.
3. Обчислити помилки (відносна похибка, середня похибка, залишкова дисперсія, стандартна помилка).

Страницы

Подписаться на RSS - Мікро- Макро- Політ- економіка