Аудит

Диплом на тему: Аудит власного капіталу

Вступ
1. Роль аудиту в управлінні власним капіталом підприємства
2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Назва»
3. Оцінка суттєвості інформації, що використовуються в аудиті формування
і використання власного капіталу
4. Оцінка системи внутрішнього контролю ТОВ «Назва»
5. Оцінка ризику аудиту формування і використання власного капіталу
6. Твердження фінансової звітності, що мають бути перевірені під час аудиту формування і використання власного капіталу
7. Процедури отримання та оцінювання аудиторських доказів стосовно формування і використання власного капіталу
8. Висновок за результатами аудиту формування і використання власного капіталу
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота на тему: Аудит зобов’язань за розрахунками з оплати праці.

Курсова робота на тему: Аудит зобов’язань за розрахунками з оплати праці.
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці
1.1. Економічна характеристика зобов’язань за розрахунками з оплати праці
1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці
Розділ 2. Організація та методика аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці
2.1. Попередня оцінка діяльності та якості звітності ТОВ АФ «Назва»
2.2. Планування аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці
2.3. Оцінка системи внутрішнього контролю зобов’язань за розрахунками з оплати праці
2.4. Тестування операцій та залишків рахунків за розрахунками з оплати праці
2.5. Формулювання висновків за результатами аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці
Розділ 3. Методика аудиту зобов’язань за розрахунками з оплати праці в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота на тему: Аудит основних засобів

Вступ
1. Роль аудиту в управлінні власним капіталом підприємства
2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Ваша назва»
3. Оцінка суттєвості інформації, що використовуються в аудиті формування і використання власного капіталу
4. Оцінка системи внутрішнього контролю ТОВ «Ваша назва»
5. Оцінка ризику аудиту формування і використання власного капіталу
6. Твердження фінансової звітності, що мають бути перевірені під час аудиту формування і використання власного капіталу
7. Процедури отримання та оцінювання аудиторських доказів стосовно формування і використання власного капіталу
8. Висновок за результатами аудиту формування і використання власного капіталу
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота на тему: Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками

Вступ
Розділ 1. Науково-теоретичні засади перевірки стану розрахунків з покупцями і замовниками в ході аудиту
Наукова парадигма аудиту розрахунків з покупцями і замовниками
Розрахунки з покупцями та замовниками, як об’єкт аудиторської перевірки
Завдання та джерела інформації перевірки стану розрахунків з покупцями та замовниками
Розділ 2. Організація аудиторської перевірки стану розрахунків з покупцями та замовниками
2.1. Послідовність досягнення домовленості між клієнтом та аудиторською фірмою
2.2. Порядок формування плану та програми аудиту стану розрахунків з покупцями і замовниками
2.3. Робочі документи аудитора щодо перевірки стану розрахунків з покупцями та замовниками
Розділ 3. Методика перевірки стану розрахунків з покупцями та замовниками в ході аудиту
3.1. Прийоми та способи контролю стану розрахунків з покупцями та замовниками
3.2. Особливості формування підсумкової документації за результатами аудиту стану розрахунків з покупцями та замовниками
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота на тему: Організація і методика аудиторської дебіторської заборгованості підприємства

Вступ
1.Роль аудиту дебіторської заборгованості в системі управління діяльністю підприємства
2.Організаційно-економічна характеристика ТОВ «----»
3.Процедури аудиту дебіторської заборгованості підприємств
4.Оцінка суттєвості інформації, що використовується в аудиті дебіторської заборгованості підприємств
5.Оцінка ризику аудиту дебіторської заборгованості підприємств
6.Твердження фінансової звітності стосовно дебіторської заборгованості  підприємств
7.Висновки та пропозиції за результатами аудиту дебіторської
заборгованості підприємства
Список використаної літератури
Додатки

Страницы

Подписаться на RSS - Аудит