Фінанси

Курсова робота на тему: Зарубіжний досвід санація підприємства

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Економічна суть санації, мета її проведення
1.2. Менеджмент та умови проведення фінансової санації підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «Назва»
2.1. Загальна характеристика діяльності ВАТ «Назва»
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства
РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ САНАЦІЇ І ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Зарубіжний досвід фінансової санації підприємства
3.2. Розробка плану санації підприємства
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Курсова робота на тему: Альтернативна санація підприємства

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА
1.1.  Поняття та сутність альтернативної санації
1.2.  Методика та етапи проведення санаційного аудиту
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ ТОВ «СИСТЕМС ДИЗАЙН»
2.1. Загальна характеристика підприємства            
2.2. Аналіз фінансового стану та виявлення кризи на підприємстві
2.3. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Розробка плану альтернативної санації підприємства
3.2. Фінанасове забеспечення санації підприємства
3.3. Оцінка ефективності санаційних заходів ТОВ «Системс Дизайн»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Диплом на тему: "Аналіз банківської діяльності"

ВСТУП
РОЗДІЛ1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1. Поняття і види фінансового аналізу діяльності комерційного банку
1.2. Методи аналізу фінансового стану банку
1.3. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану банку
РОЗДІЛ2. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ
2.1. Загальна характеристика комерційного банку
2.2. Аналіз якості активів комерційного банку
2.3. Аналіз ліквідності та ділової активності банку
2.4. Оцінка ефективності діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»
РОЗДІЛ3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КБ
3.1. Напрями підвищення капіталізації банку
3.2. Шляхи зниження ризиків банку
3.3. Збалансування обсягів структури активів і пасивів з метою підвищення ефективності банківської діяльності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Страницы

Подписаться на RSS - Фінанси