Фінанси

Диплом на тему: "Антикризове фінансове управління підприємством"

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти антикризового фінансового управління підприємством
1.1. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління підприємством
1.2. Банкрутство як наслідок фінансової кризи
1.3. Методи антикризового управління фінансовою діяльністю підприємства
Розділ 2. Дослідження ефективності антикризового фінансового управління на ТОВ «Назва»
2.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства
2.2. Оцінка майнового стану ТОВ «Назва»
2.3. Аналіз фінансових результатів та рентабельності
2.4. Прогнозування банкрутства ТОВ «НАЗВА»
Розділ 3. Напрями вдосконалення антикризових заходів управління ТОВ «НАЗВА»
3.1. Шляхи покращення фінансового стану підприємства
3.2. Розробка антикризових заходів щодо фінансового управління підприємством
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Висновки

Диплом на тему: "Аналіз фінансового стану підприємства"

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Поняття фінансового стану підприємства
1.2. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства
1.3. Методика проведення аналізу фінансовго стану підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ "Назва"
2.1. Характеристика підприємства
2.2. Аналіз майного стану підприємства
2.3. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
2.4. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства
2.5. Аналіз прибутковості підприємства
РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ "НАЗВА"
3.1. Методи удосконалення системи бюджетування на підприємстві
3.2. Напрямки удосконалення фінансового стану та їх вплив на ефективність діяльності підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Диплом на тему: "Монетарна політика держави та напрямки її удосконалення"

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
1.1. Суть та цілі монетарної політики держави
1.2. Механізм здійснення та інструментарій монетарної політики
1.3. Інститут реалізації монетарної політики держави
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
2.1. Основні етапи монетарного розвитку в Україні
2.2. Динаміка основних монетарних показників України в 2011 році
2.3. Ефективність грошово-кредитної політики та її наслідки
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Покращення політики облікового курсу
3.2. Зарубіжний досвід регулювання монетарної сфери та проведення валютно-курсової політики
3.3. Оптимізація монетарної стратегії держави
РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі
4.2. Служба охорони праці на підприємстві (Приватбанк). Тимчасове положення про службу охорони праці
4.3. Порядок атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці
4.4. Розробка рекомендацій щодо покращення умов праці на робочому місці і оцінка економічної ефективності заходів покращення умов праці
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Контрольна робота з фінансів

Контрольна робота

1. Теоретична частина
3. Основні інструменти ринку фінансових послуг
18. Операції з інструментами грошового ринку
33. Поняття ризику та фінансового ризику
48. Операції з цінними паперами у національній депозитарній системі
2. Практична частина
Задачи 3, 7, 11, 15

Курсова робота на тему: Судова санація підприємства

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи судової санації підприємства
1.1. Санація як комплексна реорганізаційна процедура оздоровлення суб’єктів господарювання
1.2. Законодавче вирішення проблем банкрутства та санації промислових підприємств
1.3. Порівняльна характеристика судової та досудової санації підприємств
Розділ 2. Аналіз практики проведення судової санації на підприємстві ТОВ «Назва»
2.1. Аналіз основних фінансових показників підприємства та оцінка ймовірності його банкрутства
2.2. Обґрунтування передумов проведення судової санації підприємства
2.3. Методика здійснення судової санації підприємства
Розділ 3. Шляхи вдосконалення проведення судової санації підприємства
3.1. Проблеми судової санації підприємств України в сучасних умовах та напрями їх вирішення
3.2. Визначення заходів для відновлення платоспроможності боржника
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Страницы

Подписаться на RSS - Фінанси