Облік (бух., фін.. упр.)

Задача 10007з

Задача з бухгалтерського облік . варіант 2
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

Задача 10006з

Задача з бухгалтерського обліку. Варіант 1.
   Завдання:
1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.

Задача 10005з

  Задача з бухгалтерського обліку. Завдання 5 (варіант 4)

  1. Записати операції послідовно в реєстраційний журнал господарських операцій, а також скласти схеми синтетичних і аналітичних рахунків

2. Скласти оборотні відомості за синтетичними та аналітичними рахунками

 Умова:

Дані документів щодо операцій ЗАТ Луганської швейної фабрики «Стиль» за січень 2012 р.

Зміст операції

Задача з бух. обліку. Варіант 9

1.   Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно з табл. 5.
2.   Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські опе­рації, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 10 «Основні засоби» - 70000 грн., 301 «Каса в національній валюті» - 5000 грн., 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 75000 грн., а також 40 «Статутний капі­тал» - 150000 грн.).
3. За кожним синтетичним рахунком визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року.
4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.

Задача 10003з

 Задача з бухгалтерського обліку (варіант №7)

Використовуючи дані таблиці накреслити схеми синтетичних рахунків та записати в них суми залишків на початок звітного періоду.

Сума початкових залишків – варіант 7.

Страницы

Подписаться на RSS - Облік (бух., фін.. упр.)