Облік (бух., фін.. упр.)

Диплом на тему: "Організація обліку та аудиту на малому підприємстві"

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Значення малого підприємства в економіці України
Загальна характеристика підприємства «Назва»
РОЗДІЛ 2. ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ «Назва»
2.1. Особливості обліку на малих підприємствах
2.2. Особливості оподаткування на малому підприємстві
2.3. Синтетичний та аналітичний облік на малому підприємстві
2.4. Особливості складання фінансової звітності на малому підприємстві
2.4. Автоматизація бухгалтерського обліку на підприємстві «Назва»
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА «НАЗВА»
3.1. Завдання та значення аналізу діяльності підприємства
3.2. Аналіз загального стану діяльності
3.3. Особливості оподаткування на підприємстві «Назва»
3.4. Аналіз фінансового стану та ефективність діяльності підприємства
РОЗДІЛ 4. АУДИТ НА МАЛОМУ ПІДПРИЄМСТВІ
4.1. Особливості проведення аудиту на малому підприємстві
4.2. Міжнародні стандарти проведення аудиту на підприємстві
4.3. Аудит на підприємстві «Назва»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Диплом на тему: "Облік, аналіз і аудит фінансових результатів малого підприємства"

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку фінансових результатів
1.1. Економічна сутність та особливості формування фінансових  результатів малих підприємств
1.2. Нормативно-правова база державного регулювання обліку та  аудиту фінансових  результатів діяльності малих підприємств та  огляд спеціальної літератури з теми дослідження
1.3. Техніко-економічна характеристика ТОВ «Назва»
Висновки до 1-го розділу
Розділ 2. Порядок бухгалтерського обліку фінансових результатів діяльності  малого підприємства
2.1. Особливості організації бухгалтерського обліку на малих  підприємствах
2.2. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів  діяльності малого підприємства
2.3. Порядок складання фінансової звітності малого підприємства в  умовах застосування комп’ютерних технологій
Висновки до 2-го розділу
Розділ 3. Аналіз фінансово-господарської діяльності  підприємства
3.1. Мета та завдання, джерела інформації для аналізу діяльності малого  підприємства
3.2. Аналіз фінансового стану підприємства
3.3. Шляхи поліпшення фінансового стану підприємства
Висновки до 3-го розділу
Розділ 4. Аудит фінансових результатів ТОВ «Назва»
4.1. Мета та завдання аудиту фінансових результатів суб’єктів малого  підприємництва
4.2. Аудит фінансових результатів діяльності малого підприємництва
4.3. Застосування сучасних комп’ютерних програм в аудиті  фінансових результатів підприємства
4.4. Оформлення результатів проведеного аудиту на підприємстві
Висновки до 4-го розділу
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Задачи 10017з

Визначити емісійний результат, якщо оборотною касою територіального управління НБУ виконано такі операції:

1) отримано з резервних фондів – 100 гр. одн.;
2) видано підкріплень іншим банкам – 70 гр. одн.;
3) отримано понадлімітні залишки від інших банків – 30 гр. одн.;
4) отримано підкріплень резервних фондів – 50 гр. одн.;
5) ліміт каси – 20 гр. одн.

Курсовая работа на тему: Фінансовий облік доходів та фінансових результатів підприємства

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи обліку доходів
1.1.Економічна сутність доходів та фінансових результатів

Задача 10013з

 1. На підставі даних суцільної інвентаризації скласти звітний баланс підприємства.
2. На підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо.

3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків.

4. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам.

5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.

  • Розрахунки з покупцями та замовниками 25

  • Споруди 15

  • Сировина 30

  • Розрахунки з оплати праці 16

  • Запасні частини 5

  • Товари 10

  •  

Страницы

Подписаться на RSS - Облік (бух., фін.. упр.)