Облік (бух., фін.. упр.)

Завдання з бух. обліку. Варіант 6

В практичній частині студентам необхідно зробити наступні завдання:
1.Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій та визначити суми по кожній  операції виходячи з вихідних даних  згідно таблиць1-2;
2.Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські операції, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо – нульові, крім рахунків 10 “Основні засоби” -  70000 грн., 301 “Каса в національній валюті” – 5000 грн., 311 “Поточні рахунки в національній валюті” – 75000грн., а також 40 “Статутний капітал” – 150000грн.);     
3.По кожному синтетичному рахунку визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року;
 

Практика 20029п

Вступ
1. Економічна сутність та актуальність обліку, аналізу і аудиту розрахунків за єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
2. Огляд нормативно-правової бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу і аудиту розрахунків за єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
3. Техніко-економічна характеристика базового підприємства та особливості його облікової політики
4. Методика та організація обліку  розрахунків за єдиним соціальним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
5. Аналіз системи управління охороною праці на підприємстві та системи забезпечення безпеки підприємства
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Курсова робота на тему: Фінансовий облік доходів та фінансових результатів

Вступ
1.Теоретичні основи обліку доходів
1.1.Економічна сутність доходів та фінансових результатів
1.2.Критичний огляд законодавчо-нормативної бази та спеціальні літературні джерела щодо обліку доходів
1.3.Класифікація доходів та фінансових результатів
2Фінансовий облік доходів
2.1.Документування операції з обліку доходів підприємства та формування фінансових результатів
2.2.Облік доходів та фінансових результатів
2.3.Відображення інформації про доходи та фінансові результати у фінансовій звітності підприємства
3.Надання рекомендації підприємству, щодо удосконалення бухгалтерського обліку доходів та фінансових результатів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Курсова робота на тему: Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам

Вступ
1. Економічна сутність поняття «розрахунків за виплатами працівникам» та їх види, теоретичні основи фінансового обліку
2. Критичний огляд законодавчо-нормативних актів розрахунків за виплатами працівникам
3. Характеристика фінансово-господарської діяльності ПАТ «Ваша назва» та вплив на організацію бухгалтерського обліку
4. Первинний облік розрахунків за виплатами працівникам
5. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків за виплатами працівникам
6. Методика обліку розрахунків за виплатам працівникам та відображення їх у фінансовій звітності
7. Шляхи удосконалення фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки 

Курсова робота на тему: Облік у зарубіжних країнах

Курсова - Облік у зарубіжних країнах
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ОЦІНКА І СИСТЕМИ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ МСБО 2
РОЗДІЛ 3. ВІДОБРАЖЕННЯ  ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

Страницы

Подписаться на RSS - Облік (бух., фін.. упр.)