Облік (бух., фін.. упр.)

Задача 10030з

Працівник підприємства направлений на курси підвищення кваліфікації. Термін навчання - 30 календарних днів. Працівникові виданий аванс на відрядження у сумі 3500 грн. У дорозі працівник перебував 2 дні.
Після повернення з відрядження працівником наданий  авансовий звіт, згідно з яким:
  • Вартість проїзду по 60 грн туди і назад з ПДВ
  • Вартість проживання в готелі 96 грн за добу з ПДВ з одноразовим харчуванням
Звіт затверджено.
Відобразити операції на рахунках, вказати первинні документи.
 

Задача 10029з

Є наступні дані по обліку запасів цукру на підприємстві:
Дата
Надійшло,кг
Відпущено, кг
Залишок,кг
 
К-сть
Ціна
Сума
К-сть
Ціна
Сума
К-сть
Ціна
Сума
01.01
 
 
 
 
 
 
50
3,2
 
10.01
100
3,2
 
 
 
 
 
 
 
12.01
 
 
 
130
 
 
 
 
 
14.01
100
3.3
 
 
 
 
 
 
 
17.01
 
 
 
80
 
 
 
 
 
20.01
20
3,4
 
 
 
 
 
 
 
Разом
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визначити собівартість  відпущеного цукру за методом  ФІФО
 

Задача 10028з

В результаті підмиву підгрунтовими водами підлягає зносу частина водопровідних мереж. Первісна вартість частини мережі, що ліквідовується - 5700 грн. Сума зносу мережі на момент ліквідації склала 55% від первісної вартості. Понесені наступні витрати на розбирання: нарахована зарплата - 800 грн., оплачені послуги сторонньої організації – 720 грн. з ПДВ. Оприбутковані труби водопровідні на суму 700 грн.
Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи. Визначити фінансовий результат від ліквідації частини водопровідних мереж.

Диплом на тему: Oблiк i рoзрoбкa системи кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв пiдприємствa

Вступ
Рoздiл 1. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi aспeкти oблiку, кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв пiдприємствa
1.1. Eкoнoмiчнa сутнiсть тoвaрних зaпaсiв тa їх знaчeння в дiяльнoстi пiдприємствa
1.2. Критичний aнaлiз нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи тa oгляд спeцiaльнoї лiтeрaтури з oблiку, кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв пiдприємствa
1.3. Пeрeдумoви oргaнiзaцiї тa мeтoдики oблiку, кoнтрoлю тa aнaлiзу тoвaрних зaпaсiв  нa пiдприємствi ПAТ «Назва»
Виснoвки дo рoздiлу 1
Рoздiл 2. Мeтoдикa тa oргaнiзaцiя oблiку тoвaрних зaпaсiв нa пiдприємствi 
 

Диплом на тему: Облік, контроль і аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства

Вступ
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку, контролю та аналізу оборотних активів підприємства
1.1. Економічна сутність, класифікація, визнання та оцінка оборотних активів  підприємства
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури
1.3. Передумови організації та методики обліку, контролю та аналізу оборотних активів на підприємстві
Висновки до розділу 1
Розділ 2. Сучасний стан організації та методики обліку оборотних активів підприємства та основні напрями їх вдосконалення
2.1. Організація фінансового обліку оборотних активів на підприємстві ТОВ «Назва»
2.2. Узагальнення інформації про оборотні активи у фінансовій звітності
2.3. Організація та методика обліку оборотних активів в системі прийняття управлінських рішень
2.4. Організація обліку оборотних активів за умов застосування сучасних інформаційних систем і технологій
Висновки до розділу 2
Розділ 3. Розробка  систем контролю та аналізу оборотних активів підприємства ТОВ «Назва»
3.1 Джерела, основні показники та методи контролю і аналізу оборотних активів
3.2. Розробка та апробація методики контролю оборотних активів на підприємстві ТОВ «Назва»
3.3. Розробка та апробація методики загального і факторного аналізу оборотних активів підприємства 
3.4. Стратегічний аналіз оборотних активів підприємства ТОВ «Назва»
Висновки до розділу 3
Розділ 4. Організація охорони праці  та техніки безпеки на підприємстві ТОВ «Назва»
4.1. Нормативно-правове забезпечення охорони праці, гарантії прав  працівників підприємства на охорону праці
4.2. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві ТОВ «Трансгазінжиніринг» та шляхи їх вдосконалення
Висновки до розділу 4
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Страницы

Подписаться на RSS - Облік (бух., фін.. упр.)