Облік (бух., фін.. упр.)

Задача з бух. обліку (варіант 4)

1. Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно з табл. 5.
2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські опе­рації, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 10 «Основні засоби» - 70000 грн., 301 «Каса в національній валюті» - 5000 грн., 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 75000 грн., а також 40 «Статутний капі­тал» - 150000 грн.).
3. За кожним синтетичним рахунком визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року.
4.     Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.

Задача з бух. обліку (варіант 1)

1. Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно з табл. 5.
2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські опе­рації, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 10 «Основні засоби» - 70000 грн., 301 «Каса в національній валюті» - 5000 грн., 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 75000 грн., а також 40 «Статутний капі­тал» - 150000 грн.).
3. За кожним синтетичним рахунком визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року.
4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.
5. Скласти баланс підприємства на 31 березня 200Х р. відповід­но до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (табл. 5). Вхідні дані для домашньої роботи беруться за останньою цифрою у заліковій книжці з додатку.

Задача з бух. обліку (варіант 5)

1. Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно з табл. 5.
2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські опе­рації, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 10 «Основні засоби» - 70000 грн., 301 «Каса в національній валюті» - 5000 грн., 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 75000 грн., а також 40 «Статутний капі­тал» - 150000 грн.).
3. За кожним синтетичним рахунком визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року.
4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.
 

Задача з бух. обліку (варіант 3)

1. Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно з табл. 5.
2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські опе­рації, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 10 «Основні засоби» - 70000 грн., 301 «Каса в національній валюті» - 5000 грн., 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 75000 грн., а також 40 «Статутний капі­тал» - 150000 грн.).
3. За кожним синтетичним рахунком визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року.
4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.

Задача 10031з

Зміст операції
Сума
Д-т
К-т
Придбано облігацію, яку буде знаходитися на підприємстві до моменту погашення.
Номінальна вартість –4000 грн, ціна придбання-4300 грн, строк погашення –через 5 років. Ставка %- 10 річних
 
 
 
Нараховано % по облігації за 1 рік
 
 
 
Віднесена на зменшення  вартості облігації амортизація премії за 1 рік
 
 
 
 
На підставі наведених операцій визначити кореспонденцію рахунків та суми операцій.
 
 

Страницы

Подписаться на RSS - Облік (бух., фін.. упр.)