Менеджмент и маркетинг

Практична робота (менеджмент персоналу)

1. Характеристика підприємства
2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників
3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника
4. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт
5. Розрахунок оцінки результатів праці
6. Розрахунок комплексної оцінки праці працівників
Висновок
Список використаної літератури

Контрольна робота: управління проектами

1. Визначення структури проекту на етапі планування
2. Управління окремими компонентами проекту
3. Завдання структуризації проекту
4. Послідовність здійснення структуризації
Завдання 1
Охарактеризуйте принципи системи кодування проекту
Завдання 2
Список використаних джерел

Контрольна робота: Управління якістю

Варіант 5
1. Сутність менеджменту якості та його сучасна концепція
2. Задача на побудування алгоритмів плану контролю якості
Виходячи з вимог процесу складання був здійснений статистичний аналіз якості процесу виготовлення вала редуктора. За його результатами були прийняті параметри вибіркового приймального контролю з одинарною вибіркою: при обсязі випуску валів 5000 шт. на місяць вибірка має складати 
 
 
 
 
 
 
Список рекомендованої літератури

Контрольна робота: Управління змінами

Варіант № 5
1. Опір змінам та його наслідки для організації. Причини  опору змінам. 
2. Особистісні та структурні бар'єри у  сприйнятті змін
3. Мотивація в управлінні змінами
Тести
 
1. Моніторинг процесу змін - це:
A. Форма організації управління запланованим бюджетом.
B. Механізм спостереження за результатом змін
C. Форма контролю за персоналом.
2. Ефективність роботи команди по запровадженню змін залежить від:
A. Розподілу функцій та ролей між членами команди.
B. Управління функціональними обов'язками членів команди.
C. Управління кількісним складом команди.
D. Вірно А. В. С. 
Список рекомендованої літератури

Контрольна робота: Менеджмент організації

1. Суть трудового колективу та його структура
2. Етапи  формування і розвитку  трудового колективу
3. Суть управління людськими ресурсами: планування, підбір і розміщення кадрів, профорієнтація, адаптація, навчання, оцінка трудової діяльності
4. Задача
 
Показники  господарської  діяльності  КП „Міськтеплокомуненерго”  в 2009–2012 роках наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники господарської діяльності КП „Міськтеплокомуненерго” в 2009-2012 роках
Показник
Роки
2009
 2010
2011
2012
Обсяг наданих платних послуг населенню у порівняльних цінах, тис. грн. 
22534
22756
24647
32010
Рентабельність виробництва, %
2,1
0,3
0,2
0,2
Капітальні вкладення у порівняльних цінах, тис. грн.
234
456
345
241
Балансовий прибуток (збиток) у порівняльних цінах, тис. грн.
562
325
268
103
Заборгованість населення, тис. грн.
2234
 3456
2345
1456
Середньорічна чисельність працюючих, осіб
123
145
110
97
Чисельність аварійних ситуацій з обсягом завданої шкоди понад 10 тис. грн., од.
21
 23
 45
 67
Інженерні комунікації теплового господарства міста фізично зношені на 80 %. В перспективі планується скорочення  дотацій  з  міського  бюджету КП „Міськтеплокомуненерго”. Існує  можливість  об’єднання  комунальних підприємств „Міськтеплокомуненерго” та „Міськводоканал”.
Завдання
Складіть  концепцію  стратегічного  плану  розвитку КП „Міськтеплокомуненерго”  на  період  до 2020  року  за  структурно-змістовими блоками.  В  плані  обов’язково  передбачте  розділ „Шляхи  впровадження спеціального економічного інструментарію менеджменту організації”. 
Висновки
Список використаної літератури

Страницы

Подписаться на RSS - Менеджмент и маркетинг