основы биомеханики

Контрольная работа код 000010

(код 000010)

ПЛАН:
1. Розділ біохімічного аналізу – біодинаміка.
(Що вивчає розділ біомеханічного аналізу – біодинаміка?)
(У чому полягають основи біодинаміки?)
(Які три головних закони механіки використовуються для вирішення завдань біодинаміки?)
(Що таке маса тіла?)
2. Організація та метрологічні особливості кінозйомки та відеозйомки при реєстрації кінематичних характеристик рухів людини.
(Як вибрати масштаби кінематичних графіків координат, швидкостей та прискорень?)

Контрольная работа код 000088

(код 000088)

ПЛАН:
1. Визначення кутової швидкості та кутового прискорення руху біоланок тіла людини за біокінематичною схемою.
(Як визначити кутову швидкість за біокінематичною схемою фізичної вправи?)
(Що таке кутове прискорення?)
2. Визначення моментів інерції біоланок та усього тіла людини відносно осей обертання за біокінематичною схемою фізичної вправи. 
3. Визначення моментів інерції верхніх та нижніх кінцівок тіла людини методом крутильних коливань (уніфіляр). 
(Що таке момент інерції тіла?)

Контрольная работа код 000089

(код 000089)

ПЛАН:
1. Визначення лінійних та кутових переміщень точок тіла людини у просторі та побудова траєкторій їх руху за кінограмою, відеограмою та біокінематичною схемою.
(1. Що таке траєкторія, переміщення, шлях?)
(2. Для чого вивчаються траєкторії руху точок тіла людини?)
(3.Яка методика побудови траєкторій точок за біокенематичною схемою?)
(4. Як визначити лінійні та кутові переміщення точок?)
2. Механічна робота та енергія при локомоціях.
(1. Що таке потенціальна енергія тіла?)

Контрольная работа код 000051

(код 000051)

ПЛАН:
1. Біостатична схема положення тіла людини (напив присяді).
1.1 Довжина ланки (l) мм.
1.2 Розрахунки R1 – R7.
1.3 Таблиця № 1. Визначення ЗЦТ тіла людини аналітичним методом.
1.4 Абсолютна вага ланки.
1.5 Відстань від проксимального кінця до ЦТ ланки, мм (абсолютне значення).
1.6 Моменти сил в сагітальній проекції для Х.
1.7 Моменти сил в сагітальній проекції для У.
1.8 Момент сил тяжіння для всіх біоланок осі Х.
1.9 Момент сил тяжіння для усіх біоланок осі У.

Контрольная работа код 000050

(код 000050)

ПЛАН:
1. Біостатична схема положення тіла людини (напив присяді).
1.1 Довжина ланки (l) мм.
1.2 Розрахунки R1 – R7.
1.3 Таблиця № 1. Визначення ЗЦТ тіла людини аналітичним методом.
1.4 Абсолютна вага ланки.
1.5 Відстань від проксимального кінця до ЦТ ланки, мм (абсолютне значення).
1.6 Моменти сил в сагітальній проекції для Х.
1.7 Моменти сил в сагітальній проекції для У.
1.8 Момент сил тяжіння для всіх біоланок осі Х. 
1.9 Момент сил тяжіння для усіх біоланок осі У.

Подписаться на RSS - основы биомеханики