Контрольна робота: Дайте основне визначення поняття "культура", "етнос"

1. Дайте основне визначення поняття «культура», «етнос», «національна культуа» та їх складових (символічні системи, культурні артефакти тощо)
2. Охарактеризуйте різницю між «примордіалістською» та «політичною» моделлю нації
3. Дайте визначення поняття світової та національної культури
Список використаної літератури
 
 

Контрольна робота 2: Державність і право країн Стародавнього Сходу

1. Поняття східної деспотії
2. Поняття азіатського способу виробництва
3. Особливості міфологічного типу світогляду
4. Поняття ранньої держави
5. Поняття ,,чіфдом”
6. Особливості відношення ,,влада-власність” в умовах східної моделі соціонормативної регуляції суспільства
Список використаної літератури
 

Контрольна робота: Історія української культури в наукових дослідженнях

1. Зaгaльнa хaрaктеристикa істoрії укрaїнськoї культури
2. Джерелa укрaїнськoї культури
3. Культурa Київськoї Русі
4. Укрaїнськa культурa XIII – XV стoліття
5. Укрaїнськa культурa XVI – XVIII стoліття
6. Укрaїнськa культурa XIX стoліття
7. Укрaїнськa культурa ХХ — пoчaтoк XXI стoліття
Списoк викoристaнoї літерaтури
 

Контрольна робота: Періодизація розвитку української культури

1. Періодизація розвитку української культури
1.1. Назвіть основні періоди в розвитку української культури
1.2. З якої доби людської цивілізації розпочинається становлення і розвиток україниської культури
1.3. Які особливості трипільської культури
1.4. Яку роль для подальшого розвитку української культури відіграло об’єднання східнослов’янських племен у єдину державу
1.5. Яке значення християнства в історичній долі української культури
Список використаної літератури
 

Питання. Предмет: Історія вчень про державу і право

1. Предмет та метод науки «Історія вчень про державу та право»
2. Система історії вчень про державу та право
3. Становлення державно-правових поглядів у давні часи
4. Політичні та правові вчення в Давньому Єгипті
5. Політико-правовий ідеал Конфуція
6. Соціально-політичні утопії Лао-цзи та Мо-цзи
7. Держава і право в теоріях мислителів Стародавньої Греції
8. Походження та класифікація форм держави Платоном
9. Розуміння Аристотелем форми держави
10. Розвиток державно-правової думки у Давньому Римі
 

Страницы

Подписаться на zachetka.net RSS