Есе. Історія України

Есе І. Тема 1. Соціально-економічне становище українських земель напередодні Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького
Вступ.
Основна частина.
Висновки.
Список використаної літератури.
Есе ІІ. Тема 2. Політичний гніт і національне безправ’я українського народу на початку XVII ст.
 
Вступ.
Основна частина.
Висновки.
Список використаної літератури.

Контрольна робота: Історія української культури

1. Яка культурно-історична епоха (історичний тип культури) пов'язана з поняттями «античний», «античність»?
2. Що означає поняття «антична культура»? Які її характерні риси і особливості?
3. Розкрийте особливості містобудування і архітектури у містах давньої Русі
4. Охарактеризуйте особливості мистецтва давньої Русі
Список використаної літератури
 

Контрольна робота: Предмет і методологія ІДПЗК

1. Як співвідноситься влада і свобода в житті людини?
2. Які фактори впливали на влаштування держави?
3. Що виступає основою науки історії держави і права зарубіжних країн?
4. Яке місце займає історія держави та права зарубіжних країн в системі юридичних наук?
5. Яка основна проблематика навчального курсу?
6. Яке призначення має навчальна дисципліна у системі підготовки юристів вищої кваліфікації
7. Яка періодизація історії держави і права зарубіжних країн?
8. У чому суть формаційного та цивілізаційного підходів?
 Список використаної літератури
 

Контрольна робота: Теорія походження держав

1. Багатоманітність теорій походження держави: пошук істини чи ідеологія?
2. Використання патріархальної теорії для обґрунтування абсолютної влади монарха (Р. Філмер)
3. «Війна всіх проти всіх» (Томас Гоббс)
4. «Золота доба людства» (Жан Жак Руссо)
Список використаної літератури
 

Контрольна робота: Теорія держави і права

 

1. Характеристика основних методів, що використовуються в ході наукового дослідження
2. Теоретичні знання та їх значення у здійсненні юридичної практичної діяльності 
3. Взаємозв’язок філософії та ТДП
4. Наука та ідеологія
5. Наукові революції
6. Загальне та особливе у виникненні держави
7. Особливості понять: «суспільство» і «спільнота»
8. Роль міфу в забезпеченні звичаїв
Список використаної літератури
 

 

Страницы

Подписаться на zachetka.net RSS