Контрольна робота: Юридична деонтологія як галузь науки і навчальна дисципліна

Вступ
1. Oзнaки юридичнoї деoнтoлoгiї як нaуки
2. Юридичнa деoнтoлoгiя як нaвчaльнa дисциплiнa
Виснoвки
Списoк викoристaнoї лiтерaтури

Контрольна робота: Загальна характеристика основних інститутів держави

Вступ
1. Поняття та види інституту держави
2. Основні інститути державної влади
Висновки
Список використаної літератури

Контрольная робота: Вплив гуманістичних ідей на розвиток держави і права в історії людства

Вступ
1. Історичні передумови формування ідей гуманізму в теорії держави і права
2. Гуманізм як основоположна ідея сучасної теорії держави і права
Висновки
Список використаної літератури
 

Контрольна робота: Відповідність органів державної влади та системи права рівню економічного та суспільного рівня країн Стародавнього Світу

Вступ
1. Державний устрій і суспільний лад країн Стародавнього Світу
2. Особливості економічного та суспільного рівня країн Стародавнього Світу
Висновки
Список використаної літератури

Індивідуально навчально-дослідницькі завдання (проект)

1. Джерела для опрацювання: Михайло Грушевський „Хто такі українці і чого вони хочуть” (витяги)
2. Завдання.
2.1. Підготовка та представлення тези.
2.2. Прочитати текст.
2.3. Визначити кілька важливих, на ваш розсуд, питань, що містяться у тексті
2.4. Обрати найважливіші з них; шляхом логічного розміркування довести правильність і достовірність

Страницы

Подписаться на zachetka.net RSS