Контрольная работа код 000010

(код 000010)

ПЛАН:
1. Розділ біохімічного аналізу – біодинаміка.
(Що вивчає розділ біомеханічного аналізу – біодинаміка?)
(У чому полягають основи біодинаміки?)
(Які три головних закони механіки використовуються для вирішення завдань біодинаміки?)
(Що таке маса тіла?)
2. Організація та метрологічні особливості кінозйомки та відеозйомки при реєстрації кінематичних характеристик рухів людини.
(Як вибрати масштаби кінематичних графіків координат, швидкостей та прискорень?)
3. Побудова біокінематичної схеми руху, рухової дії за кінограмою (відеограмою).
(Які зв’язки між характеристиками швидкостей та прискорення ураховуються при їх аналізі на графіках.)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ