Контрольная работа код 000088

(код 000088)

ПЛАН:
1. Визначення кутової швидкості та кутового прискорення руху біоланок тіла людини за біокінематичною схемою.
(Як визначити кутову швидкість за біокінематичною схемою фізичної вправи?)
(Що таке кутове прискорення?)
2. Визначення моментів інерції біоланок та усього тіла людини відносно осей обертання за біокінематичною схемою фізичної вправи. 
3. Визначення моментів інерції верхніх та нижніх кінцівок тіла людини методом крутильних коливань (уніфіляр). 
(Що таке момент інерції тіла?)
(Які механічні умови необхідно створити для надання тілу людини або його окремій біоланки обертального руху?)
(Які фізичні чинники зумовлюють змінення швидкості обертального руху?)
(Як визначити момент інерції тіла відносно осі, що проходять через цент маси?)
(Як визначити момент інерції тіла відносно зовнішньої закріпленої осі?)
4. Оцінка умов взаємодії тіла людини з опорою при різних локомоціях за тензодинамограмою.
(Назвати зовнішні та внутрішні сили, котрі можуть бути докладені до тіла людини, яке їх значення?)
5. Визначення кінематичних характеристик стрибка угору з місця за тензодинамограмою опорної реакції.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ