Контрольная работа код 000089

(код 000089)

ПЛАН:
1. Визначення лінійних та кутових переміщень точок тіла людини у просторі та побудова траєкторій їх руху за кінограмою, відеограмою та біокінематичною схемою.
(1. Що таке траєкторія, переміщення, шлях?)
(2. Для чого вивчаються траєкторії руху точок тіла людини?)
(3.Яка методика побудови траєкторій точок за біокенематичною схемою?)
(4. Як визначити лінійні та кутові переміщення точок?)
2. Механічна робота та енергія при локомоціях.
(1. Що таке потенціальна енергія тіла?)
(2. Як визначити кінетичну енергію тіла людини при його поступальному та обертальному русі?)
(3. Як визначити повну механічну енергію тіла людини?)
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ