Курсова робота: Діагностика банкрутсва підприємства

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
1. Сутність банкрутства підприємства
1.2. Основні методики визначення загрози банкрутства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ПрАТ «Назва»
2.1. Аналіз фінансового стану підприємства «ПрАТ «Назва»
2.2. Аналіз платоспроможності підприємства 
2.3. Діагностика загрози банкрутства «ПрАТ «Назва»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ЗАГРОЗИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ПрАТ «Назва»
3.1. Рекомендації щодо усунення загрози банкрутства для «ПрАТ «Назва»
3.2. Розроблення механізму санації підприємства «ПрАТ «Назва».
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ
 
Код роботи 20039к
Рік написання 2014
Кількість сторінок 81 в тому числі додатки
Ціна 200 грн. Купити
 
Уривок роботи
 
На основі даних табл. 2.5, можна зробити висновок, що у 2011-2013рр. всі показники ліквідності не відповідають нормативним показникам, що вказує на значне погіршення платоспроможності підприємства та здатності покрити поточну заборгованість за рахунок поточних активів підприємства.
Таблиця 2.5
Динаміка відносних показників ліквідності ПрАТ «Назва» за 2011-2013 роки
Показник
Формула для розрахунку
Напрямок позитивних змін
2011 рік
2012 рік
2013 рік
Відхилення (+,-)
2012/
2011
2013/
2012
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
Поточні активи / Поточні пасиви
збільшення; > 2
0,214
0,234
0,218
0,020
-0,016
Коефіцієнт швидкої ліквідності
(Поточні активи - Запаси) / Поточні пасиви
збільшення; >= 1
0,214
0,232
0,217
0,018
-0,015
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Кошти / Поточні пасиви
збільшення; 0,2-0,35
0,0015
0,0008
0,0023
-0,0007
0,0015
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості
Дебіторська заборгованість / Кредиторська заборгованість
1
59,03
30,15
24,25
-28,88
-5,90
 
Бачимо, що у 2012 р. порівняно з 2011 р. спостерігається збільшення коефіцієнта покриття – на 0,02 пункту, коефіцієнта швидкої ліквідності  на 0,18 пункту. При цьому абсолютна ліквідність наближається до нуля, що підтверджує відсутність у підприємства високоліквідних активів. Дебіторська заборгованість в 2011 році в 59 разів перевищує кредиторську, але це співвідношення зменшується до 30 в 2012 році.
У 2013 р. порівняно з 2012 р. спостерігається зменшення коефіцієнтів покриття та швидкої ліквідності – на 0,016 пункту та 0,015 пункту відповідно. Також скоротилось до 24,25 співвідношення короткострокової дебіторської так кредиторської заборгованості.