Курсова робота на тему: Планування фінансової санації підприємств

Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади планування фінансової санації підприємств
1.1. Поняття санації як комплексної реорганізаційної процедури оздоровлення суб’єктів господарювання
1.2. Законодавче регулювання проблем банкрутства та санації підприємств
1.3. Механізм планування фінансової санації підприємства
Розділ 2. Планування фінансової санації на підприємстві  ТОВ «Назва»
2.1. Аналіз основних фінансових показників підприємства та оцінка ймовірності його банкрутства
2.2. Оцінка факторів, які спричинили фінансову кризу на ТОВ «Назва»
2.3. Планування заходів щодо відновлення прибудковості та конкурентноспроможності ТОВ «Назва»
Розділ 3. Шляхи вдосконалення планування фінансової санації підприємства
3.1. Оптимізація механізму управління фінансовою санацією підприємства
3.2. Визначення заходів для відновлення платоспроможності боржника та оцінка їх ефективності
Висновки
Список використаної літератури
 
 
Курсова робота: Планування фінансової санації підприємств
Код роботи 20038к
Рік захисту 2013
Кількість сторінок 40 + додатки (7 табл., 2 рис.)
Ціна 330 грн. Купити
 
Робота містить додатково розрахункову частину
Вступ
1. Оцінка кризових факторів фінансового розвитку та прогнозування банкрутства підприємства
2. Аналіз вихідних даних по підприємству
3. Стратегічні цілі санації
4. Розробка стратегічних цілей санації підприємства
5. Розрахунок ефективності санації
Висновки
Список використаної літератури
Розрахункова робота містить 39 сторінок + додатки
Уривок роботи
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2012 році зменшився до 1,388. Зменшення цього показника є негативним явищем, оскільки збільшується строк погашення дебіторської заборгованості на 18 днів до 262,987 днів у 2012 році. Тобто проплату від покупців тепер потрібно чекати біля 9 місяців, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства, адже тепер саме воно кредитує своїх покупців обіговими коштами.
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів також нестабільний: у 2008-2011р. зменшився але у 2012 році зріс до 0,424. Чим вищий цей даний показник, тим менше коштів використовується у цій малоліквідній статті, тим більш ліквідну структуру мають оборотні активи і тим стабільніший фінансовий стан підприємства.
Коефіцієнт фондовіддачі свідчить про ефективність використання основних фондів. Цей коефіцієнт на базовому підприємстві у 2008-2012 роках стабільно зменшується, що показує зменшення віддачі від необоротних активів підприємства.
На базовому підприємстві коефіцієнт оборотності власного капіталу у 2008–2012 рр. має тенденцію до зменшення. Даний показник ілюструє скільки одиниць чистого доходу від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу.
Що стосується показників рентабельності, то з їх допомогою можна оцінити ефективність діяльності підприємства, тобто скільки активи, власний капітал, в цілому діяльність підприємства приносить чистого прибутку. Дані показники повинні мати позитивне значення і зростати.
Базове підприємство збиткове протягом 2008-2012 років. Але вже у 2012 році показники збитковості мають тенденцію щодо зменшення.