Курсова робота на тему: Організація фінансового управління на підприємств

Зміст
Вступ
Розділ 1. Теоретичні засади фінансового управління підприємством
1.1. Сутність фінансового управління як економічної категорії
1.2. Особливості механізму фінансового управління функціонуванням підприємств
Розділ 2. Аналіз фінансового управління підприємства ТОВ АФ «Назва»
2.1. Загальна характеристика підприємства та основних показників його діяльності
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства
2.3. Особливості організації фінансового управління підприємства
Розділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового управління підприємством
3.1. Удосконалення системи управління фінансовою діяльністю підприємства
3.2. Пропозиції по удосконаленню фінансового забезпечення відтворення основних засобів
Висновки
Список використаної літератури
Додатки
 
Курсова робота на тему: Організація фінансового управління на підприємств
Код роботи 20036к
Рік захисту 2014
Кількість сторінок 47+6 додатків (15 таблиць, 4 рис.)
Ціна 200 грн. Купити
 
Уривок роботи
На базовому підприємстві у 2011-2012 рр. коефіцієнти оборотності кредиторської заборгованості постійно зменшуються, у 2013 році відбулося збільшення даного показника, що свідчить про збільшення одиниць кредиторської заборгованості приходить на одиницю чистого доходу від реалізації товарів. Строк погашення кредиторської заборгованості зменшився у 2013 році відносно 2012 року на 46,45 днів, і становить 474,59 днів, тобто підприємство фінансується в тому числі за рахунок кредиторів, що свідчить про досить значну залежність від зовнішніх зобов’язань.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості у 2012 році зменшився на 0,47 пунктів, у 2013 році не змінився. Строк погашення дебіторської заборгованості зменшився на 2,42 дні.
Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів постійно зменшується протягом аналізованого періоду. На базовому підприємстві коефіцієнт оборотності власного капіталу у 2011 –2013 рр. має тенденцію до не значного зменшення. Даний показник ілюструє скільки одиниць чистого доходу від реалізації продукції припадає на одиницю власного капіталу. Що стосується показників рентабельності, то з їх допомогою можна оцінити ефективність діяльності підприємства, тобто скільки активи, власний капітал, в цілому діяльність підприємства приносить чистого прибутку. Дані показники повинні мати позитивне значення і зростати.