Курсова робота на тему: Аудит основних засобів підприємства

Вступ
1. Роль аудиту операцій з основними засобами в системі управління діяльністю підприємства
2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Назва»
3. Визначення суттєвості інформації, що використовується в аудиті операцій з основними засобами
4. Оцінка ризику операцій з основними засобами
5. Процедури аудиту операцій з основними засобами
6. Особливості аудиту операцій з основними засобами в умовах використання інформаційних технологій
7. Висновки за результатами аудиту операцій з основними засобами
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки 
 
Код роботи 20035к
Рік захисту 2012
Кількість сторінок 45+18 додатків
Ціна 200 грн Купити
 
Уривок роботи
За наведеними даними можна зробити наступні висновки.
Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) ТОВ «L-Мастер» в 2011 році збільшився порівняно з 2010 роком на 50444 тис. грн. або на 24,73%.
Собівартість реалізованої продукції підприємства збільшилась в 2011 році порівняно з попереднім роком на 28289 тис. грн. або на 19,42%.
Чистий дохід від реалізації продукції підприємства, відповідно, також збільшився на 45017 тис. грн. або на 24,24% протягом аналізованого періоду.
Валовий прибуток підприємства в 2011 році збільшився порівняно з 2010 роком на 16728 тис. грн. або на 41,74%.
Інші операційні доходи підприємства зменшились в 2011 році порівняно з 2010 роком – на 6719,3 тис. грн. або на 10,64%.
Адміністративні витрати підприємства збільшились на 1814,5 тис. грн. або на 18,49%, витрати на збут – на 1517,4 тис. грн. або на 12,88%.
Інші операційні витрати ТОВ «L-Мастер», навпаки, зменшились в 2011 році порівняно з попереднім на 7670,2 тис. грн. або на 11,35%.
Інші доходи підприємства збільшились в 2011 році порівняно з 2010 роком  на 741,3 тис. грн. або на 43,66%.
Фінансові витрати збільшились в 2011 році порівняно з 2010 роком на 4516,4 тис. грн. або на 58,13%, а інші витрати підприємства, навпаки, зменшились на 1299,1 тис. грн. або на 29,96%.