Курсова робота на тему: Розробка бюджету інвестиційної програми

ВСТУП
1. Загальні положення
1.1. Мета та завдання курсової роботи
1.2 Вихідні дані
2. Розробка бюджету інвестиційної програми на матеріалах ПАТ “Назва” на перше півріччя
2.1. Обґрунтування основних параметрів інвестиційної програми
2.2 Розрахунок внутрішніх джерел фінансування капітальних інвестицій на перше півріччя
2.3. Планування зовнішніх джерел фінансування на перше півріччя
2.4. Розрахунок внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування на друге півріччя за стратегією збільшення доходів
ВИСНОВКИ
ДОДАТКИ
ДОДАТОК 1. Баланс ПАТ “Назва”
ДОДАТОК 2. Звіт про фінансові результати ПАТ “Назва”
Перелік посилань
 
Код роботи 20034к
Рік написання 2013
Кількість сторінок 36+додатки (11 таблиць, 1 рис., формули)
Ціна 150 грн. Купити
 
Уривок роботи
 
При складанні першого варіанту прогнозного балансу на 31.12 необхідно врахувати наступне:
  1. у другому півріччі нові основні фонди вводяться в дію. Тому анулюється стаття «Незавершене будівництво» (ряд. 020), а первісна вартість основних фондів збільшується на суму запланованих капітальних інвестицій, тобто на 45 514,33 тис. грн. (ряд. 31) Стаття «Знос основних засобів» (ряд. 032) зросте на суму нарахованої амортизації протягом другого півріччя з урахуванням уведених у дію основних засобів
    10 983,72 тис. грн.
  2. збільшення статей «Виробничі запаси» (ряд. 100) «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна вартість» (ряд. 160) та «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» (ряд. 530), «Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування й оплати праці» (ряд. 570, 580) за індексом зростання чистого доходу 1,04;
  3. у другому розділі активу блансу і четвертому розділі пасиву корегуються відповідні статті у зв’язку з інфляційними очікуваннями. Індекс інфляції на друге півріччя становить 1,02. Поточні зобов’язання зі страхування і оплати праці корегуються за індексом: 0,35 х 1,02 + 0,65 х 1 = 1,007;
  4. у першому розділі пасиву балансу зросте стаття «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)» (ряд. 350) на суму нерозподіленого прибутку – 13 985,63 тис. грн.;