Практична робота (менеджмент персоналу)

1. Характеристика підприємства
2. Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників
3. Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника
4. Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт
5. Розрахунок оцінки результатів праці
6. Розрахунок комплексної оцінки праці працівників
Висновок
Список використаної літератури
 
Код роботи 30009к
Рік написання 2013
Кількість сторінок 17
Ціна 100 грн. Купити
 
 
Уривок роботи
Отже, серед керівників найвищий рівень кваліфікації мають керівники маркетингового відділу та відділу постачань: - 2,15, найнижчий – керівник фінансового відділу – 1,85. Низький рівень кваліфікації також має маркетолога логісти. Інші працівники достатньо кваліфіковані. Отже, для багатьох працівників, а також для деяких керівників необхідним є підвищення кваліфікації. Для цього керівництво підприємства має виділяти кошти на навчання, тренінги та підвищення кваліфікації для персоналу.