Курсова робота на тему: Аудит власного капіталу підприємства

Вступ
1. Роль аудиту в управлінні власним капіталом підприємства
2. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Назва»
3. Оцінка суттєвості інформації, що використовуються в аудиті формування і використання власного капіталу
4. Оцінка системи внутрішнього контролю ТОВ «Назва»
5. Оцінка ризику аудиту формування і використання власного капіталу
6. Твердження фінансової звітності, що мають бути перевірені під час аудиту формування і використання власного капіталу
7. Процедури отримання та оцінювання аудиторських доказів стосовно формування і використання власного капіталу
8. Висновок за результатами аудиту формування і використання власного капіталу
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки
 
Код роботи 20033к
Рік написання 2013
Кількість сторінок 49
Ціна 200 грн. Купити
 
Висновки та пропозиції (уривок)
Загальна величина власного капіталу підприємства, який охоплює його нерозподілений прибуток, статутний, додатковий, резервний та інші види капіталу, є основним джерелом формування та збільшення обсягів активів підприємства.
Велична власного капіталу залежить від внесків учасників, результатів господарської діяльності підприємства в частині одержаної суми прибутку та його розподілу. Мінімальний розмір майна підприємства визначається відповідно до статутного капіталу.
Кожне підприємство повинно формувати оптимальну структуру власного капіталу, ефективно управляти ним для того, щоб забезпечити йому успіх в умовах конкуренції.
Метою аудиту власного капіталу є висловлення аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про власний капітал.
Складовими проведення аудиту власного капіталу є аудит статутного капіталу, аудит пайового капіталу, аудит формування додаткового капіталу та аудит нерозподілених прибутків та їх використання.
На ТОВ «Назва» аудиторською фірмою «Аудит-консалтинг» був проведений аудит власного капіталу за 2012 рік.
За результатами проведеного аудиту власного капіталу ТОВ «Назва» в роботі було виявлено, що облік власного капіталу ведеться на підприємстві відповідно до законодавства і не містить  помилок і порушень. Дані балансу і фінансової звітності ТОВ «Назва» відповідають даним головної книги, журналів-ордерів та первинних документів.
Аудиторська перевірка власного капіталу на ТОВ «Назва» проводилась у відповідності до чинного законодавства.