Курсова робота на тему: Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками

Курсова робота на тему: Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками
Вступ
1. Роль аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками в системі управління діяльністю підприємства
2. Документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками
3. Оцінка суттєвості інформації, що використовується в аудиті розрахунків з постачальниками і підрядниками
4. Оцінка ризику аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками
5. Твердження фінансової звітності стосовно розрахунків з постачальниками і підрядниками
6. Процедури аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками
7. Висновки та пропозиції за результатами аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками
Список використаної літератури
Додатки
 
Код роботи 20032к
Рік написання 2013
Кількість сторінок 41, 17 додатків, 5 таблиць.
Ціна 200 грн. Купити
 
Уривок роботи
У процесі господарської діяльності підприємства вступають у різні розрахункові відносини з постачальниками та підрядниками приводу придбання запасів, основних засобів, отримання послуг тощо.. Підприємства здійснюють розрахунки як безготівкового порядку, так і з використанням готівкових коштів, векселів, товарообмінних операцій. Щоб уникнути порушень і зловживань під час здійснення розрахункових операцій, потрібно проводити постійний контроль за їх проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку. Оскільки основну частину закуплених сировини, матеріалів, товарів, послуг підприємства отримують від постачальників, то основну частину розрахункових операцій становлять розрахунки з постачальниками і підрядниками.
Постачальники (підрядники) – це підприємства, які відвантажують продукцію (виконують роботи, надають послуги) покупцям.
Метою аудиту розрахунків з постачальникам і підрядниками є висловлення аудитором професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про розрахунків з постачальниками і підрядниками.
Питанням аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками приділяли увагу такі вчені, як Бутинець Ф.Ф., Береза С.Л., Кулаковська Л.П., Мних Є.В., Піча Ю.В., Панкратов А.С., Петренко О.М., Сурніна К.С., Усач Б.Ф. та інші.
Предметом дослідження роботи є процес організації і методики проведення аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємстві.
Об’єктом дослідження роботи є ТОВ «Назва», яке займається наданням рекламних послуг, а також продажем целюлозно-паперової продукції (стандартний газетний папір, кольоровий газетний папір, книжково-журнальні сорти паперу, папір для етикеток, крейдований папір,поліграфічний картон, офісний папір та ін.) та пакувальних матеріалів (пакувальний картон, пергамент, під пергамент, альтернатива кашированої фольги).