Завдання 10016з

Завдання
Розрахувати і проаналізувати визначений рівень наступних показників:
1. Коефіцієнт придатності основних засобів
2. Рентабельність активів
3. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів
4. Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності
5. Тривалість (період) обороту дебіторської заборгованості
6. Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів
7. Коефіцієнт фінансової стійкості
8. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу
9. Рентабельність операційної діяльності
10. Частка основних засобів в активах
 
Код роботи 10016з
Кількість сторінок 14
Ціна 30 грн.