Диплом на тему: "Удосконалення виробничої діяльності підприємства в сфері туризму "

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
1.1. Підприємство готельного бізнесу як суб'єкт господарської діяльності
1.2. Класифікація засобів розміщення
1.3. Принципи діяльності готельного підприємства, сутність і завдання функції організації виробництва послуг у сфері готельного бізнесу
1.4. Служби готельного підприємства
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГОТЕЛІ «НАЗВА»
2.1. Загальна характеристика готелю «Назва»
2.2. Основні економічні показники діяльності готелю «Назва»
2.3. Аналіз стану виробничої діяльності готелю «Назва»
РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГОТЕЛІ «НАЗВА»
3.1.Удосконалення роботи служб експлуатації номерного фонду готелю «Назва»
3.2. Підвищення рівня механізації прибиральних робіт в готелі «Назва»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ
 
Код роботи 20012Д
Рік захисту 2011
Кількість сторінок 94+додатки
Рецензія та реферат
Ціна 400 грн.
 
ВИСНОВКИ
Сьогодні готельне господарство стає все більш прибутковою справою, і будівництво готелів здійснюється переважно з урахуванням комерційних цілей. Такому рішенню сприяв розвиток туризму. Готельний бізнес і Назваський бізнес нерозривно зв’язані поняття. Розвиток Назваської індустрії викликав небачений зріст готельного господарства. У зв’язку з цим багато країн почали вкладати великі кошти у розвиток цієї галузі економіки. Отже з точки зору бізнесу готель є комерційним виробництвом, яке пропонує на ринку свій товарний продукт у вигляді послуги (комплексу послуг). Армію Назваів обслуговують сотні тисяч готельних робітників. У багатьох країнах готельне господарство стає однією з найважливіших сфер заняття населення.
Дослідження удосконалення виробничої діяльності підприємства в сфері туризму в даній дипломній роботі проводилось на основі показників роботи ГК «Назва», яке є об’єктом дослідження в дипломній роботі.
Оцінка виробничої діяльності підприємства з’ясувала, що доход від реалізації послуг в 2010 р. склав 21878,2 тис. грн., що на 931,3 тис. грн. (4,45%) більше, ніж за попередній 2009 р. Однак валовий прибуток зменшився в порівнянні до 2009 року на 308,6 тис. грн. або на 8,31%.
Поряд з цим відбувається зростання інших операційних доходів, у 2009 році – на 375,5 тис. грн. або на 8,49% відносно 2008 року, а у 2010 році – на 4462,3 тис. грн. або на 92,97%. Спостерігається тенденція до збільшення адміністративних витрат та витрат на збут.
Прибуток до оподаткування зменшується щорічно, у 2009 році він знизився на 433 тис. грн. (45,44%), у 2010 році – 420,2 тис. грн. (80,83%).
Податок на прибуток у 2009 році збільшився на 55,04%, а у 2010 році зменшився на 96,09%, загалом чистий прибуток зменшився у 2009 році на 60,43% та склав 328,1 тис. грн., а у 2010 – на 71,91% та склав 92,2 тис. грн.
Коефіцієнт платоспроможності у 2008 і 2009 році знаходиться у межах норми і складає відповідно 0,78 і 0,63. У 2010 році цей коефіцієнт складає 0,28, що є відхиленням від норми. Це означає що підприємство стало залежне від позикового капіталу. Коефіцієнт співвідношення позичкових та власних коштів у 2008 і 2009 році знаходиться у межах норми і складає відповідно 0,28 і 0,59. У 2010 році відбувається відхилення від норми, коефіцієнт складає 2,62, це означає що підприємство надмірно залучає позиковий капітал для своєї діяльності. Усе вище сказане пояснює зростання коефіцієнта довгостроково залучення капіталу на 0,08 у 2009 та 0,06 у 2010 році, значне відхилення від норми  має коефіцієнт маневреності власних коштів.
У ГК «Назва» в 2010 р. поріг рентабельності становив 6577,5 тис. грн. Фактично виручка становила 16793,4 тис. грн., за якої запас фінансової стійкості становив 13025,4 тис. грн. або 66,45 %.
Підприємству потрібно постійно слідкувати за порогом рентабельності та запасом фінансової стійкості, бо коли виручка змен­шиться ще більше, то підприємство стане збитковим, буде «проїдати» власний і позиковий капітал, стане банкрутом.
Наведені аналітичні розрахунки показують, що беззбитковий обсяг продажу і зона безпечності залежать від постійних витрат, питомої ваги змінних витрат і рівня цін на продукцію.
Ліквідність підприємства ГК «Назва» в цілому незадовільна. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує здатність покриття своїх поточних зобов’язань грошовими коштами, але його значення настільки мале, що не може забезпечити стабільного розвитку підприємства. Так, на 31.12.2010 р. лише 0,13% короткострокових платіжних зобов’язань могли бути негайно погашені. Цей показник у 2009 р. склав 1,57% у 2008 р. – 0,25%. Отже, ми спостерігаємо тенденцію до зменшення.
З аналізу показників платоспроможності підприємства ГК «Назва» можемо зробити такі висновки. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними активами знаходиться в межах норми протягом 2008-2009 років. У 2010 році даний показник різко знижується і складає 0,18, що є значним відхилення від норми. Аналіз зазначеного показника говорить про різкий спад платоспроможності підприємства у 2010 році. Така
У третьому розділі дипломної роботи були зроблені пропозиції щодо вдосконалення роботи служби експлуатації номерного фонду у готелі «Назва». Було запропоновано розроблювати співробітниками готелю «Назва» програм підвищення кваліфікації або тренінгових програм, що закріплюють або розвивають які-небудь навички у персоналу цієї служби.
Скорочено.