Диплом на тему: "Особливості використання конкурентних переваг українськими підприємствами на міжнародних кондитерських виробах"

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи конкурентних переваг підприємства
1.1. Економічна сутність конкуренції та механізми управління конкурентоспроможністю підприємства
1.2. Конкурентні переваги: підходи до трактування та їх відмінності
1.3. Методи оцінки конкурентних переваг підприємства
Розділ 2. Аналіз конкурентних переваг підприємства ЗАТ «Назва» на міжнародному ринку кондитерських виробів
2.1. Аналіз світового ринку кондитерських виробів
2.2. Загальна характеристика підприємства та основних показників його діяльності
2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
2.4. Аналіз конкурентного статусу підприємства на ринку
Розділ 3. Шляхи вдосконалення використання конкурентних переваг підприємства на міжнародних ринках
3.1. Впровадження інноваційних технологій як засіб зміцнення конкурентних переваг підприємства на міжнародному ринку
3.2. Стимулювання експортної діяльності підприємства з метою зміцнення конкурентних переваг
3.3. Вплив запроваджених заходів на фінансово-економічні показники та зовнішньоекономічну діяльність ЗАТ «Назва»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Код роботи 20011Д
Рік захисту 2011
Кількість сторінок 90+додатки
Реферат, рецензія
Ціна 400 грн.
 
 
Висновки
Питання конкуренції і конкурентоспроможності перебувають у центрі уваги дослідників протягом усієї історії розвитку економічних відносин. При цьому конкуренція розглядається як вища спонукальна сила, що змушує виробників продукції підвищувати її якість, знижувати витрати на виробництво, підвищувати продуктивність праці.
В результаті проведених досліджень визначено, що управління конкурентоспроможністю продукції — це процес ідентифікації, планування, формування, утримання та нарощування (нагромадження) конкурентних переваг продукції на кожному етапі створення доданої вартості з метою підвищення рівня конкурентоспроможності продукції або втримання його на запланованому рівні. Побудовано модель, яка дозволяє менеджменту на всіх наведених етапах, як на оперативному, так і на стратегічному рівнях визначитись із елементами об'єкта, методами та інструментами управління конкурентоспроможністю продукції.
ЗАТ „Назва” входить до складу кондитерської корпорації ROSHEN. Вона була заснована у 1886 р. купцем В. Єфімовим. ЗАТ „Назва” має першорядне значення для Кондитерської корпорації ROSHEN. Вона спеціалізується на випуску шоколадної та бісквітної продукції. Для цього було закуплено найновіше швейцарське обладнання з виробництва шоколаду. Також на фабриці встановлене німецьке обладнання з виробництва шоколадних цукерок з лікерними начинками та італійське обладнання з виробництва шоколадних цукерок з праліновими та кремовими начинками.
Базове підприємство було прибутковим протягом 2008-2009 років. Але вже у 2010 році підприємство мало збиток, внаслідок курсових різниць при експорті товарів. Проте показники рентабельності мають тенденцію щодо зменшення. З вищесказаного можна зробити висновок, що підприємству потрібно активізувати свою діяльність у напрямку покращення всіх показників діяльності для отримання кращих фінансових результатів, тому що деякі важливі показники, мають значення нижчі за нормативні. В цілому роботу підприємства можна охарактеризувати як незадовільну, оскільки показники ліквідності, ділової активності та рентабельності мають тенденцію до зменшення.
ЗАТ „Назва”, як і будь-яка інша компанія, у процесі свого функціонування знаходиться під впливом дії зовнішніх та внутрішніх факторів.
Зовнішнє середовище – це всі умови і фактори, що виникають в оточуючому організацію середовищі, незалежно від діяльності конкретної організації, але впливають або можуть вплинути на її функціонування і тому потребують прийняття управлінських рішень.
Скорочено.