Контрольна робота 4 варіант код10016р

 

 ЗМІСТ

4. Інженерний захист робітників та службовців підприємства на основній (міській) базі і в заміській зоні.
14. Організація радіаційної та хімічної розвідки на території підприємства.
24. Електронебезпека. Особливості дії електричного струму на організм людини. Способи захисту працівників від ураження електричним струмом під час дотику до струмоведучих частин електроустаткування.
34. Стійкість роботи комунально-енергетичних систем підприємства у надзвичайній ситуації
Завдання 4 варіант. «Прогнозування і оцінка обстановки у разі вибуху газоповітряної суміші»
 Завдання:
 -  закріпити теоретичні знання з питань організації проведення рятувальних і невідкладних робіт та підвищення стійкості підприємств у надзвичайних ситуаціях
 -  поглибити практичні навички з оцінювання обстановки у разі вибуху газоповітряної суміші, прогнозування наслідків ситуації та планування відповідних дій начальника ЦЗ об’єкту;
 -  уміти виконувати аналітичні та графічні розрахунки для оцінки ступеня руйнування будівель і споруд
 -  розвинути навички оповіщення населення у випадку НС, спричиненої вибухом газоповітряної суміші, та складання наказу начальника ЦЗ об’єкту на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;
 -  ознайомитись з умовами ситуаційної задачі;
 -  виконати аналітичні та графічні розрахунки (згідно варіанту), використовуючи наведений нижче приклад розрахунків;
 -  на підставі розрахунків провести прогнозування ситуаційної обстановки на об’єкті
 -  підготувати текст оповіщення робітників і службовців про факт виникнення НС на об’єкті;
 -  скласти наказ начальника ЦЗ об’єкту на проведення рятувальних та інших  невідкладних робіт.
Загальна обстановка і вихідні дані. Об’єкт ЦЗ – підприємство (авторемонтний завод), розташований на південній околиці м. Зарічинська – великого обласного центру з населенням 300 тис. осіб.  
Код работы 10016р
 Цена 70 грн