Контрольная работа код 000257

Фінансове інвестування (код 000257)

ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. Фінансове інвестування
1.1. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій
1.2. Організація обліку фінансових інвестицій
1.3. Управління фінансовими інвестиціями
РОЗДІЛ 2. Розрахунки по 4-м практичним завданням
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Задачи
Задача 1.
Виберіть проект з меншим рівнем ризику (по коефіцієнту варіації), якщо п’ять прогнозних розрахунків далі наступні результати очікуваного прибутку за проектом в тис. грн.:
прогноз 1 прогноз 2 прогноз 3 прогноз 4 прогноз 5
проект А 100 120 110 90 130
проект Б 60 37 43 64 55
Задача 2.
Визначити за результатами першого року доходність інвестування 100 тис. дол. у виробничий проект, якщо на 80 тис. дол. придбано нове обладнання, за 10 тис. дол розроблено технічну документацію на продукцію, 10 тис. дол. витрачено на оборотні кошти. Прибуток за рік склав 40 тис .дол., фактичний фізичний та моральний знос основних фондів склав за рік 30 % від вартості придбання, встановлена норма амортизації − 10 %.
Задача 3.
До якої номінальної величини має зрости капітал інвестора, якщо 1000 тис. грн. інвестуються з реальною доходністю у 20 % при очікуваній інфляції в 6 %.
Задача 4.
Інвестиційний портфель інвестора складається з трьох інструментів, на які витрачено на початку року 20 %, 30 % і 50 % капіталу. На протязі року ринкова вартість цих інструментів зросла, відповідно, на 15 %, 18 % и 20 %. Визначте середньорічну доходність портфеля.