Список екзамінаційних питань з відповідями код 000220

1. Особливості формування фізичного здоров’я дитини.
2. Назвіть основні види травм опорно-рухового апарату, охарактеризуйте їх Назвіть загальні принципи лікування. Періоди консервативного і оперативного лікування.  
3. Дати характеристику оздоровчо-відновлювальній дії вправ у процедурі фізичної реабілітації.
4. Діагностика стану серцево-судинної системи.
5. Види переломів фаланг пальців кисті, їх клінічні прояви. Методи і методики фізичної реабілітації при цих переломах у лікарняний період.
6. Урок – як основна форма організації занять з фізичного виховання. Структура, аналіз уроку.
7. Методи фізичної реабілітації, які застосовуються при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, їх характеристика, клініко-фізіологічне обґрунтування необхідності їх застосування.
8. Особливості лікувального масажу при захворюваннях нервової системи.
9. Педагогічний контроль у фізичному вихованні та його види.
10. Розкрити етапність рухової активності.
11. Визначення рівня індивідуального здоров’я.
12. Гігієнічний масаж. Мета, завдання, особливості, методики проведення.
13. Задачі, засоби та методи фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку.
14. Види та клінічні прояви пошкоджень плечового суглоба, методи лікування. Методи і методики фізичної реабілітації при консервативному лікуванні переломів плечового суглоба у лікарняний період.
15. Прогноз після інфаркту міокарду.
16. Клініка неврологічних проявів остеохондрозу хребта.
17. Види і клінічні прояви переломів ліктьового суглоба, методи лікування. Методи, методики фізичної реабілітації у лікарняний період.
18. Класифікація прийомів масажу.
19. Дати характеристику фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей раннього та дошкільного віку.
20. Методи фізичної реабілітації і особливості їх застосування у хворих після відбудовними операціями на судинах.
21. Фактори ризику серцево-судинних захворювань.
22. Характеристика сучасних систем масажу.
23. Характеристика методів фізичної реабілітації при оперативному втручанні на легенях.
24. Основні етапи фізичної реабілітації при інсультах.
25. Методичні особливості фізичного виховання дітей середнього та старшого віку.
26. Суть методу кінезіотерапії.
27. Характеристика східних систем масажу.
28. Розкрити суть методу механотерапії, його значення для фізичної реабілітації.
29. Дати оцінку функціональним можливостям організму.
30. Дати характеристику віковим особливостям фізичного розвитку та фізичної підготовленості дітей шкільного віку.
31. Переломи діафізу стегна, їх види. Методи і методики фізичної реабілітації при оперативному лікуванні цих переломів у лікарняний період.
32. Методи фізичної реабілітації, які застосовують у лікарняний і післялікарняний періоди відновлювального лікування після оперативного втручання на органах черевної порожнини.
33. Характеристика етапів оздоровлення.
34. Класифікація вправ у фізичній реабілітації.
35. Особливості методики занять з фізичного виховання у різних навчальних відділеннях.
36. Травматичні ушкодження кульшового суглоба, їх види і клінічні прояви. Методи лікування.
37. Основні клінічні прояви виразкової хвороби шлунку, рухові режими і методики кінезіотерапії у різні періоди відновлювального лікування.
38. Послідовність прийомів у сеансі масажу.
39. Внутрішньосуглобові переломи стегнової кістки, їх види, клінічні прояви. Методи і методики фізичної реабілітації при оперативному лікуванні цих переломів у лікарняний період.
40. Лікувальний масаж. Мета, завдання, особливості методики проведення в залежності від особливостей захворювання.
41. Фізіотерапія як метод фізичної реабілітації.
42. Цукровий діабет. Причини виникнення, ступені розвитку, методи фізичної реабілітації, методи лікування.
43. Харчовий раціон при серцево-судинних захворюваннях.
44. Класифікація судинних захворювань мозку.
45. Методи і методики фізичної реабілітації при консервативному лікуванні переломів шийки стегнової кістки в лікарняний період.
46. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при оперативних втручаннях. Механізми лікувальної дії кінезіотерапії.
47. Застосування масажу в процедурі фізичної реабілітації.
48. Пошкодження зв’язок колінного суглоба, їх види, клінічні прояви і ступені. Методи шикування.
49. Цукровий діабет. Причини виникнення, ступені розвитку, методи фізичної реабілітації.
50. Масаж як метод фізичної реабілітації.
51. Типова програма реабілітації серцево-судинних захворювань.
52. Фізіологічні механізми впливу вправ у воді на організм.
53. Поняття про ампутацію. Види ампутації. Задачі і методи кінезотерапії в різні періоди відновлювального лікування.
54. Структура процесу фізичної реабілітації.
55. Передчасне старіння, як одна із проблем валеології.
56. Назвіть переломи хребта – види, причини, клінічні прояви. Задачі, методи і методики фізичної реабілітації при переломах шийного відділу хребта у лікарняний період.
57. Дати характеристику фізичним вправам, які використовуються при захворюваннях органів дихання.
58. Розкрити поняття рефлексотерапії в лікуванні та профілактиці захворювань.
59. Переломи тазу, їх види, клінічні прояви, особливості методів лікування. Методи фізичної реабілітації цих хворих.
60. Класифікація лікувальних фізичних факторів.
61. Особливості відновлювального спортивного масажу.
62. Пояснити методи і методики фізичної реабілітації, які застосовують у передопераційний період при гнійних захворюваннях легень.
63. Типи, види і ступені сколіозів, клінічні прояви в залежності від ступеня сколіозу.
64. Назвати основні клінічні прояви уроджених вад серця. Суть оперативних втручань у таких хворих. Рухові режими і методики кінезіотерапії в різні періоди відновлювального лікування.
65. Загальні дані про захворювання органів дихання. Задачі та принципи фізичної реабілітації пульмонологічних хворих.
66. Вплив оздоровчого фізичного тренування на організм людей різного віку.
67. Назвати періоди і методи фізичної реабілітації з множинними травмами нижніх кінцівок.
68. Фізична реабілітація хворих на інфаркт міокарду в залежності від етапу лікування.
69. Методика виявлення рівня розвитку силових якостей.
70. Методи і методики фізичної реабілітації при пошкодженнях зв’язок гомілковостопного суглоба у післялікарняний період.
71. Клініко-фізіологічне обґрунтування використання методів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.
72. Клініка неврологічних проявів остеохондрозу хребта.
73. Назвати основні клінічні прояви захворювання черевної порожнини, які потребують хірургічного втручання, клініко-фізіологічного обґрунтування використання методів фізичної реабілітації у цих хворих.
74. Переломи кісточок, їх види, клінічні прояви, методи лікування. Методи і методики фізичної реабілітації при консервативному лікуванні цих ушкоджень у лікарняний період.
75. Задачі, засоби і форми кінезіотерапії у пізній післяопераційний період при оперативних втручаннях на легенях.
76. Бронхіальна астма. Клінічні прояви захворювання. Особливості побудови комплексу лікувальної гімнастики у переднападному періоді.
77. Класифікація судинних захворювань головного мозку.
78. Переломи попереково-крижового відділу хребта, види, клінічні прояви, методи лікування.
79. Задачі та принципи фізичної реабілітації пульмонологічних хворих.
80. Методичні основи фізичного виховання студентів.
81. Клініко-фізіологічне обґрунтування використання методів фізичної реабілітації при ампутаціях кінцівок.
82. Фізична реабілітація хворих інфарктом міокарду на етапі стаціонарного лікування – постільний режим. Методика проведення лікувальної гімнастику.
83. Характеристика етапів оздоровлення.
84. Фізична реабілітація при дискінезіях жовчновивідних шляхів. Задачі лікувальної фізкультури залежно від виду дискінезії.
85. Розкрити метод збільшення об’єму дихальних шляхів у гіпоксичному тренуванні.
86. Постава – визначення поняття, дефекти постави, їх характеристика.
87. Особливості рухового режиму і методики кінезіотерапії у різні періоди відновлювального лікування після операції у хворих з набутими вадами серця.
88. Дати характеристику руховим режимам та їх послідовності при відновлювальному лікуванні хірургічних хворих.
89. Методики виховання специфічної витривалості.
90. Характеристика сучасних систем масажу.
91. Остеохондроз хребта – визначення поняття, клінічні прояви, періоди перебігу процесу. Загальні принципи лікування і фізичної реабілітації.
92. Фізіотерапія при бронхолегеневих захворюваннях.
93. Дати характеристику статичним вправам, їх використанню при фізичній реабілітації.
94. Основні методики лікувальної фізкультури у ранньому післяінсультному періоді (до 4-х місяців).
95. Фізична реабілітація при захворюванні органів сечовиділення.
96. Засоби та методи виховання координаційних здібностей.
97. Травми грудної клітки, їх види. Суть оперативних втручань. Періоди відновлювального лікування. Методи фізичної реабілітації, які застосовуються у ці періоди.
98. Дати загальну характеристику основним методам фізичної реабілітації.
99. Принципи, методи та засоби оздоровчого фізичного тренування.
100. Розкрити механізм лікувальної дії фізичних вправ при порушеннях постави, характеристика фізичних вправ, які застосовуються в реабілітації цих хворих.
101. Класифікація судинних захворювань головного мозку.
102. Постуральний дренаж і дренажна гімнастика у відновлювальному лікуванні хворих.
103. Клінічні прояви, періоди перебігу остеохондрозу попереково-крижового відділу хребта. Методи і методики кінезіотерапії у комплексній реабілітації цих хворих.
104. Метод механотерапії, його значення для фізичної реабілітації.
105. Задачі й методика фізичної реабілітації у пізньому післяопераційному періоді при операціях на органах черевної порожнини.
106. Спеціальні дихальні вправи. Види вправ та їх призначення при захворюваннях органів дихання.
107. Оздоровчі сили природи – як засоби фізичного виховання.
108. Мануальна терапія. Показання і протипоказання.
109. Клініко-фізіологічне обґрунтування лікувального ефекту фізичних вправ.
110. Масаж при захворюваннях серцево-судинної системи.
111. Методи фізичної реабілітації у комплексному консервативному лікуванні хворих на сколіоз в амбулаторних умовах.
112. Назвати рухи, які протипоказані після ендопротезування кульшового суглоба
113. Методика кінезіотерапії після операцій з приводу апендициту.
114. Основні методики занять фізичними вправами при лікуванні та реабілітації хворих на серцево-судинну систему.
115. Масаж при захворюваннях дихальної системи.
116. Задачі, методи і методики фізичної реабілітації при переломах шийного відділу хребта у післялікарняний період
117. Особливості методики ЛФК при різних захворюваннях дихальної системи –бронхітах, пневмоніях, плевриті і емфіземі легень
118. Поєднання лікувального масажу з іншими методами фізичної реабілітації.
119. Задачі і методи фізичної реабілітації в період підготовки до оволодіння протезом після ампутації нижньої кінцівки.
120. Фізична реабілітація при ожирінні. Особливості методики проведення.
121. Методичні особливості фізичного виховання дітей молодшого, середнього та старшого віку
122. Методика кінезіотерапії у ранньому післяопераційному періоді при операціях з приводу вад серця.
123. Сколіоз – визначення поняття, припини і механізми його розвитку. Принципи і методи профілактики сколіозу.