Задача з бух. обліку (варіант 5)

Варіант 5
1. Встановити кореспонденцію рахунків господарських операцій згідно з табл. 5.
2. Відкрити рахунки синтетичного обліку, вказати на них суми початкових сальдо, відобразити на цих рахунках господарські опе­рації, використовуючи принцип подвійного запису (всі початкові сальдо - нульові, крім рахунків 10 «Основні засоби» - 70000 грн., 301 «Каса в національній валюті» - 5000 грн., 311 «Поточні рахунки в національній валюті» - 75000 грн., а також 40 «Статутний капі­тал» - 150000 грн.).
3. За кожним синтетичним рахунком визначити дебетовий та кредитовий обороти, а також сальдо на 31 березня 200Х року.
4. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку.
5. Скласти баланс підприємства на 31 березня 200Х р. відповід­но до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» (табл. 5). Вхідні дані для домашньої роботи беруться за останньою цифрою у заліковій книжці з додатку
 
Код роботи 10035з
Рік написання 2015
Кількість сторінок 9
Ціна 70 грн. Купити