Практика 20002п

Вступ
Розділ 1. Організаційна та економічна характеристика ПАТ КБ «ПриватБанк»
Розділ 2. Діагностика фінансового стану ПАТ КБ «ПриватБанк»
Розділ 3. Рекомендації щодо удосконалення оптимізації діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк»
Розділ 4. Індивідуальне завдання
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
 
Код роботи 20002п
Рік написання 2014
Кількість сторінок 37 в тому числі 4 додатки
Ціна 150 грн. Купити
 
Уривок роботи
Наведений блок показників призначено для оцінки ліквідності банку на предмет його здатності перетворювати активи в готівку для негайного погашення (на дату складання балансу) або в найближчий період зобов'язань перед клієнтами по їх поточних, депозитних, ощадних рахунках, а також перед кредиторами, інвесторами, акціонерами.
Динаміка зміни коефіцієнтів ліквідності ЗАТ КБ «ПриватБанк» відображено в табл. 2.3.
Таблиця 2.3
Динаміка зміни коефіцієнтів ліквідності ЗАТ КБ «ПриватБанк» за 2012-2013 роки
Назва показника
2012 рік
2013 рік
Відхилення
(+/-)
Коефіцієнт миттєвої ліквідності
0,25
0,35
0,1
Коефіцієнт загальної ліквідності
1,1
1,1
0
Коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань
0,95
0,89
-0,06
Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів
1,13
1,19
0,06
Коефіцієнт генеральної ліквідності зобов'язань
0,14
0,14
0
 
Аналіз розрахунків у табл. 2.6 показав, що коефіцієнт миттєвої ліквідності ЗАТ КБ «ПриватБанк» за досліджувальний період відповідає нормативному значенню. Його значення у 2013 році збільшилось на 0,1. Значення даного коефіцієнта говорить про можливість банку погашати живими грошима коррахунків і каси зобов'язання по всіх депозитах.
Коефіцієнт загальної ліквідності за досліджувальний нами період знаходиться на одному рівні 1,1 пунктів і відповідає нормативному значенню, що характеризує максимальну можливість банку в погашенні зобов'язань всіма активами.