Практика 20001п

Вступ
1. Загальне ознайомлення зі структурою підприємства, організацією його діяльності
2. Аналіз операційної діяльності підприємства
3. Аналіз стану основних фондів підприємства
4. Аналіз оборотних коштів підприємства
5. Аналіз трудових ресурсів підприємства та системи матеріального стимулювання на ньому
6. Аналіз витрат господарської діяльності
7. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства
8. Фінансовий аналіз господарської діяльності підприємства
9. Аналіз капіталу підприємства
10. Аналіз податкових платежів підприємства
11. Індивідуальне завдання. Шляхи підвищення діяльності підприємства
Висновки
Список використаних джерел
Додатки 
 
Код роботи 20001п
Рік написання 2014
Кількість сторінок 38+додатки 38 стр.
Ціна 200 грн. Купити
 
Уривок роботи
 
Для аналізу використання основних фондів використаємо систему показників, що наведені в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1
Динаміка показників використання основних фондів ПАТ "Назва"
Показники
2011
2012
2013
Відхилення, 2012 від 2011
Відхилення, 2013 від 2012
±
%
±
%
Балансова вартість основних засобів на кінець періоду,тис.грн
175156
155714
143602
-19442
-11,10
-12112
-7,78
Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.
147085,5
165435
149658
18349,5
12,48
-15777
-9,54
Середньооблікова чисельність працівників, чол.
594
539
434
-55
-9,26
-105
-19,48
Фондомісткість
0,42
0,62
0,77
0,20
46,60
0,15
23,93
Фондоозброєність, тис.грн
247,62
306,93
344,83
59,31
23,95
37,90
12,35
Коефіцієнт вартості основних засобів у майні підприємства
0,39
0,21
0,27
-0,17
-
0,05
-
Коефіцієнт зносу основних засобів
0,67
0,80
0,91
0,13
-
0,12
-
Коефіцієнт придатності основних засобів
0,33
0,20
0,09
-0,13
-
-0,12
-
Коефіцієнт оновлення основних засобів
0,402
0,053
0,010
-0,35
-
-0,04
-
Коефіцієнт вибуття основних засобів
0,023
0,136
0,045
0,11
-
-0,09
-
Коефіцієнт приросту основних засобів
0,472
-0,111
-0,078
-0,58
-
0,03
-
Фондовіддача
2,36
1,61
1,30
-0,75
-
-0,31
-
Рентабельність основних засобів, %
0,98
0,64
-7,18
-0,34
-
-7,82
-
 
Проведені розрахунки покзали, що у 2012 р. порівняно з 2011 р. фондомісткість продукції зросла на 0,2, тобто для виробництва 1 грн. продукції необхідно залучити основних фондів вартістю 0,62 грн. У 2013 р. фондомісткість продукції збільшилася ще на 0,15 пункти та склала 0,77 грн.
Фондоозброєність праці у 2012 р. порівняно з 2011 р. зросла на 59,31 тис. грн/особу, так як середньорічна вартість основних засобів збільшился на 12,48%, а середньооблікова чисельність працівників зменшилася на 9,26%.